hünər

hünər
is. <ər.>
1. Bacarıq, məharət, ustalıq, qabiliyyət, fərasət. Belə bir işi görmək üçün hünər lazımdır. – . . Hamı pəhləvanlarımız öz hünərlərini çıxartdılar meydana. . C. M.. Sənət bir hünərdir, bəli, bir hünər; Ayağın qoy alsın gücünü yerdən. N. Xəzri. Hünər etmək – 1) bax hünər göstərmək. <Qoca kəndli:> Bunun yarısını əkə bilsək, böyük hünər eləmiş olarıq. Ə. Haqverdiyev; 2) cəsarət etmək, şücaət göstərmək. Hünər göstərmək – öz ustalığını, məharətini, bacarığını nümayiş etdirmək. Şiraslan belə bir iş görmək, bir hünər göstərmək istəyirdi. S. R.. Bəs Yaşar necə bir hünər göstərmişdi ki, ona bu cür ad qoymuşdular? M. Rz.. . . . hünəri deyil – bacarmaz, edə bilməz, əlindən gəlməz. Gilavarın xətir-hörmət nəzərə almadığı belə bir zamanında . . hətta . . daldalarda gəzmək hər oğulun hünəri deyildi. B. Bayramov.
2. Çətin şəraitdə mühüm bir işi, tədbiri, tapşırığı həyata keçirmək üçün rəşadət, şücaət, qoçaqlıq, fədakarlıq. – <Koroğlu:> Aləmə bəlli hünərim; Çənlibeldə dəlilərim; Mərd igidə peşkəş sərim; Qaçırtmaz meydandan məni. «Koroğlu». Nə zaman ki, uçan bir qız seyrə çıxar göyləri; Ağızlardanağızlara gəzər onun hünəri. S. V.. Hünər göstərmək – qəhrəmanlıq etmək, qoçaqlıq, igidlik göstərmək. Qolac qollarımı gərrəm; Meydanda hünər göstərrəm. «Koroğlu». Oğlum bu gün cəbhədədir, nərə çəkir bir nər kimi; Mənim gənclik illərimdə göstərdiyim hünər kimi. S. V..
3. klas. Sənətkarlıq, ustadlıq, istedad. Hünər sahibi. – Alimin ki özündə yoxdur hünər; Eləməz bir kəsə kəlamı əsər. S. Ə. Ş.. Ustadın işin, işlədiyin xam nə bilsin? Elmin, hünərin qiymətin islam nə bilsin? M. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • hünərlənmə — «Hünərlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hun — hun·der; hun·di; hun·ga·ry; hun·ger·ly; hun·gri·ly; hun·gri·ness; hun·gry; hun·kers; hun·nic; hun·nish; hun·ter s; hun·ting·don; hun·ting·don·shire; hun·ting·ton s; hun·yak; ro·hun; to·hun·ga; hun; hun·dred; hun·dred·fold; hun·dredth;… …   English syllables

 • Hun — bezeichnet: die Hun (Instrument), selbstklingendes Zupfinstrument die Hun, koreanische Keramikflöte ähnlich dem chinesischen Xun das Hun Superterran, ehemaliger Kleinkontinent den Hun (Fluss) in der Volksrepublik China Hun (Libyen), libysche… …   Deutsch Wikipedia

 • HUN — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • Hun He — Flusssystem Liao He DatenVorlage:Infobox Fluss/GKZ fehlt …   Deutsch Wikipedia

 • hunþi- — *hunþi , *hunþiz, *hūþi , *hūþiz germ., stark. Femininum (i): nhd. Beute ( Femininum) (1), Fang; ne. catch (Neutrum); Rekontruktionsbasis: got., ae., as.; Hinweis: s. *hunþō; Etymologie …   Germanisches Wörterbuch

 • hun — HUN, huni, s.m. Persoană dintr un neam mongolic care, în sec. IV V, a pătruns până în apusul Europei, trecând şi prin ţara noastră. – Din fr. Huns, lat. Hunni. Trimis de gall, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 hun s. m., pl. huni Trimis de siveco,… …   Dicționar Român

 • hunþō — *hunþō, *hūþō germ., stark. Femininum (ō): nhd. Beute ( Femininum) (1), Fang; ne. catch (Neutrum); Rekontruktionsbasis: got., ae., ahd.; Hinweis: s. *hunþi ; Etymologie …   Germanisches Wörterbuch

 • Hun — Hun, n. [L. Hunni, also Chunni, and Chuni; cf. AS. H?nas, H?ne, OHG. H?ni, G. Hunnen.] One of a warlike nomadic people of Northern Asia who, in the 5th century, under Atilla, invaded and conquered a great part of Europe. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hun — s New York Supreme Court Reports Short Dictionary of (mostly American) Legal Terms and Abbreviations …   Law dictionary

 • Hun — O.E., person from a tribe from central Asia that overran Europe in the 4c. and 5c., from M.L. Hunni, apparently ultimately from Turkic Hun yü, the name of a tribe (they were known in China as Han or Hiong nu). Figurative sense of reckless… …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”